Redakcja „Figielka” zaprasza uczniów kl. I - VII do udziału w IX edycji konkursu plastycznego „Mój nauczyciel”. Zadaniem uczestników konkursu jest narysowanie portretu jednego z nauczycieli naszej Szkoły. Technika dowolna. Wykonane i starannie podpisane na odwrocie prace w formacie A4 (mały blok rysunkowy) należy składać u pani Jadwigi Kawy w sali nr 8 do 6 października 2017 r.

Cel konkursu:

- promowanie przyjaźni między dzieckiem, a nauczycielem,

- rozwijanie zdolności plastycznych,

- wyłonienie i promowanie uczniów zdolnych.

Zasady konkursu:

- prace powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem oraz klasą uczestnika,

- oraz zawierać opis: imię i nazwisko nauczyciela.

Prace zrolowane, niezgodne z formatem A4, nieprawidłowo opisane  nie będą oceniane.

Uwagi końcowe:

Prace konkursowe oceni jury powołane przez nauczycieli SP – 25. Laureaci zostaną powiadomieni o zwycięstwie, a nagrodzone prace i nazwiska laureatów zostaną zaprezentowane  na stronie internetowej szkoły. Zachęcamy do udziału w konkursie.

 

Organizator:

mgr Jadwiga Kawa

 

Nabór 2017/2018


ePUAP

OFERTA UBEZPIECZENIA

REFORMA EDUKACJI

Spotkania z URz


Politechnika Dziecięca


Nasza szkoła bierze
udział w programie
Tenis 10 w szkole


TENIS 10 W SP25
SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI

Lekkoatletyka dla każdego

Program Mały Mistrz

Raport SEO

Nasza Szkoła uzyskała
wysoką ocenę
Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie


Poczta


Logowanie

Czas trwania lekcji

NrGodz
1 7:55- 8:40
2 8:50- 9:35
3 9:45-10:30
4 10:40-11:25
5 11:45-12:30
6 12:40-13:25
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15

PRÓBNY SPRAWDZIAN

OPERON -
raport szczegółowy
z próbnego sprawdzianu
szóstoklasistów

Certyfikat

Tak pracuje nasza szkoła

Program zajęć